Totalna proteza


Kod pacijenata gde je prisutna totalna bezubost, tj. ne postoji nijedan zub u vilici, izrađuje se totalna proteza. Totalna proteza spada u mobilne zubne nadoknade, što znači da se po potrebi stavlja i uklanja iz usta. Ukoliko je vilična kost dobro očuvana, moguće je postići stabilnost totalne proteze uz pomoć vakuuma.
Totalne proteze se izrađuju od akrilata. Veoma retko se dešava da je pacijent alergičan na akrilat. U tom slučaju se koristi drugi materijal koji je biokompatibilan i ne izaziva alergijske reakcije.
Boja zuba u totalnoj protezi se bira u odnosu na boju kose, očiju i kože lica, ali tu imamo slobodu da ispoštujemo i želje pacijenta.
Kod bezubosti, izrada totalne proteze je najbrže rešenje i većina pacijenata veoma lepo prihvata njeno nošenje.
Kod pacijenata koji ne mogu ili ne žele da nose mobilni (pokretan) rad u ustima, postoji i bolje rešenje, a to je ugradnja zubnih implantata i postavljanje protetskog rada na implante.