Oralna implantologija


Ovu granu stomatologije opisujemo posebno, mada je ona usko povezana sa oralnom hirurgijom i protetikom. Implantologija se bavi ugradnjom zubnih implantata u viličnu kost.
Cilj ovakve terapije je nadoknada izgubljenih zuba, a samim tim i poboljšanje žvakanja, govora i estetike. Implanti su izrađeni najčešće od titanijuma i biompatibilni su ,te ne izazivaju alergijske reakcije. Operaciju ugradnje implantata obavlja oralni hirurg- implantolog. Ovaj specijalista postavlja dijagnozu na osnovu pregleda pacijenta i analize 3D snimka (digitalni snimak vilica).
Preko ugrađenih implantata se izrađuju različiti oblici protetskih radova. Koji će rad biti odabran, najviše zavisi od stanja u ustima i broja zuba koji se trebaju nadoknaditi, ali i od starosti pacijenta i njegovih navika, zdravstvenog stanja… Najčešće su to fiksni protetski radovi, tj. metalokeramičke krune i mostovi. Kod bezubih vilica terapija izbora je najčešće All on 4, tj. fiksni protetski rad preko 4 ugrađena implanta. Preko implantata se mogu postavljati i mobilni radovi (proteze).
Danas se pacijenti sve češće odlučuju za ugradnju implantata, prvenstveno zbog toga što se čuvaju preostali zubi, ne bruse se, a radovi na implantima su dosta komforniji.
Sama ugradnja implantata je kompleksna operacija, ali se pacijenti dobro oporavljaju posle nje. Implanti se nakon ugradnje prate 3-4 meseca, a onda se pristupa izradi protetskih radova.