Dečija stomatologija


Dečija stomatologija obuhvata rad sa decom uzrasta od rođenja, pa do 18 godina. To je period razvoja organa za žvakanje.
Rad sa decom zahteva posebne uslove, dosta razumevanja, znanja i strpljenja.
Mi posebnu pažnju obraćamo na motivaciju roditelja da dovode decu kod zubara i da im dobro održavaju oralnu higijenu, dok za to ne postanu i sami sposobni.
Preventiva i rad s decom su potpuno neraskidivi.
Osnovni zadaci dečije stomatologije, pored motivacije i ostalih preventivnih mera, su i terapija obolenja i povreda:

  • Terapija zubnog kvara (glasjonomer cementi i bele plombe- kompoziti)
  • Lečenje obolenja pulpe zuba ( vađenje živca zuba, lečenje kanala, lecenje fistula…)
  • Čišćenje zuba (uklanjanje mekih i tvrdih naslaga)
  • Zalivanje fisura
  • Saniranje povreda.