Bolesti zuba


Bolesti zuba obuhvataju obolenja i oštećenja zubnog tkiva. Zubni kvar (karijes) je najčešće obolenje usne šupljine, tako da je i njegova terapija svakodnevnica svake stomatoloske ordinacije. Nastaje kao posledica dejstva bakterija, koje na zubnom tkivu prave defekt.
Oštećenja zuba mogu biti i fizička, hemijska ili izazvana nekom mehaničkom povredom. Sanacija svim oštećenja se radi u okviru restaurativne stomatologije (izrada plombi…) i endodoncije (vađenje živca, lečenje kanala…).
Što je manje oštećenje zuba i terapija će biti manje invazivna i najčešće se završava u jednoj poseti. Oštećenja koja zahvataju veći deo zubnog tkiva, zahtevaju kompleksnije lečenje (lečenje u više faza).

U okviru bolesti zuba,nudimo usluge:

  • Sanacija karijesa kompozitnim materijalima (popravka zuba i stavljanje bele plombe)
  • Lečenje kanala zuba ( vađenje živca, lečenje nekroze, gangrene, fistula, otoka…)
  • Punjenje kanala zuba (privremeno, definitivno)
  • Sanacija drugih oštećenja zuba belim plombama
  • Kompozitne nadogradnje (bele plombe sa kocicem kod velikog defekta zuba)