Bezmetalne krunice


Kod pacijenata koji imaju visoke estetske zahteve, a ukoliko situacija u ustima to dozvoljava, izradjuju se bezmetalne zubne nadoknade.
Takve nadoknade imaju bolju providnost, što znaci da se mnogo bolje uklapaju uz već postojeće zube.
Materijal od kojih se izrađuju bezmetalne krunice i mostovi je biokompatibilan, što znači da ga organizam najbolje prihvata, tj. ne izaziva alergijsku reakciju.
Za razliku od metalokeramičkih nadoknada, koje u svojoj osnovi imaju metalnu kapicu, bezmetalne krunice i mostovi su u potpunosti izrađeni od keramike- cirkonijum i dilitijum silikata.