Stomatološka protetika


Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih zuba kod parcijalne ili totalne bezubosti.
Kod pacijenata koji imaju potrebu za protetskim nadoknadama potrebno je obaviti stomatološki pregled, postaviti dijagnozu i napraviti plan terapije. Protetska nadoknada mora da zadovolji funcionalne i estetske potrebe pacijenta.
Na prvom pregledu nakon kompletnog pregleda usta i zuba kao i odnosa gornje i donje vilice i uz pomoć rengen snimka pronalazimo najbolje rešenje za pacijenta. Detaljan stomatološki pregled se sastoji iz više segmenata. Najpre uzimamo anamnezu što znači razgovor sa pacijentom neophodne informacije o tegobama, potrebama, željama i zahtevima pacijenta.
Drugi deo je klinički pregled zuba gornje i donje vilice pregled mekih tkiva usne duplje kao i analiza rendgen snimka. U saradnji sa zubnim tehničarom trudimo se da ispunimo sva očekivanja našeg pacijenta i da pacijent izađe nasmejan iz naše ordinacije.
Stomatološka protetika se deli na fiksnu i mobilnu protetiku. U fiksnu protetiku spadaju livene nadogradnje, metalokeramičke krunice i mostovi, bezmetalne krunice i mostovi kao i fiksni protetski radovi na zubnim implantima. U mobilnu protetiku spadaju totalne i parcijalne zubne proteze.
Metalokeramičke krunice se izrađuju od legure plemenitih i neplemenitih metala i keramike. Takve krunice u osnovi imaju metalnu kapicu na koju se u slojevima nanosi keramika. Boja keramike se bira u odnosu na boju već prisutnih zuba tako da se definitivni rad što bolje uklopi u postojeći zubni niz. Kod izrade metalokeramičkih krunica je potrebno izbrušiti zub što znači skinuti dosta zubnog tkiva da bi se napravila adekvatna nadoknada. Ukoliko je zub polomljen, oštećen karijesom ili ukoliko želimo da promenimo oblik zuba, neophodno je obrusiti zub .

METALOKERAMIČKI MOST
Kod nadoknade više izgubljenih zuba potrebno je izraditi metalokeramički most gde preostali zubi služe kao nosači mosta .
Izrađuje se po istom principu kao i metalokeramičke krune.
Prednost metalokeramičkog mosta u odnosu na most od bezmetalne keramike je otpornost na vibraciju, sjajna statika i cena je pristupačnija u odnosu na most od bezmetalne keramike.
Prilikom izrade metalokeramičkog mosta potrebno je da pacijent dolazi više puta u ordinaciju.
U prvoj poseti se bruse preostali zubi zatim se uzima precizan otisak brušenih zuba kao i otisak zuba u suprotnoj vilici.
Otisak šaljemo u zubnu laboratoriju i u roku od 7 do 10 dana se izrađuje most koji odgovara brušenim zubima.
U međuvremenu pacijent dolazi još dva puta pre definitivnog cementiranja mosta.
Pacijent ima privremeni most dok čeka da se završi definitivni most. Definitivni most se trajno cementira posebnim i za to predvidjenim materijalima.