Estetska stomatologija


Estetsku stomatologiju bismo izdvojili kao posebnu granu, koja je usko povezana sa restaurativnom stomatologijom i sa protetikom.
Ovaj segment stomatologije obuhvata:

  • Ordinacijsko beljenje zuba (obavlja se aplikovanjem posebnih gelova, koji na bezbedan nacin daju vrhunske rezultate)
  • Kompozitne fasete (fasete koje se izrađuju na prednjim zubima od belih plombi, a ujedno i nadoknađuju i izgubljene delove krunice- restaurativna stomatologija)
  • Bezmetalne krunice (zubne nadoknade, koje su inače protetski rad,
    napravljene od cirkonijum keramike koja zadovoljava najveće estetske standarde )
  • Nakit za zube (po želji pacijenta, na krunicu prednjih zuba može se fiksirati cirkon, metodama koje nisu agresivne za samu gleđ krunice).

Stomatolog zarkovo, ordinacija Lena V